Hírek

Összes híreink

2017.12.20
B.Ú.É.K 2018
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!
................................................
2017.09.24
GINOP-218
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
................................................
2016.10.16
DMG MORI TECHCENTER
Üdvözöljük a DMG MORI TECHCENTER napján!
................................................
2016.09.20
Pályázati jövő
Tartson velünk, hogy az Ön cége is sikeresen részt vegyen a legújabb pályázati kiírásokon!
................................................
2015.10.29
Módosítás a Közbeszerzési Törvényben
Kedvező változások, könnyítések!
................................................

GINOP-2015-121

I. A TÁMOGATÁS CÉLJA

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE


a) mikro-, kis-, és középvállalkozások,
b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszközök beszerzése – minimum az összköltség 50%-át el kell érnie
- Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet)
- Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: (Csak termelő eszközök beszerzésével együtt)
 
1. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszközök beszerzése – maximum az összköltség 25%-áig (raktározás esetén 10%-áig)
- új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka lehet)
- Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
 
2. Az új termelőeszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás - maximum az összköltség 25%-áig
• épületgépészeti gépek
• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
• a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
• a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések
• elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
• szennyvíztároló,
• szellőzési, légfrissítő berendezések,
• felvonók,
• iparvágány,
• hűtőkamra,
• siló,
• ipari kapuk,
• a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
• őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése
Amennyiben a projekt építési engedély köteles beruházást tartalmaz, a pályázat benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. 

 

3. Az új termelő berendezés(ek)hez kapcsolódó információs technológia-fejlesztés:
- Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű, közvetlenül a projekthez rendelhető hardver/hálózati/telekommunikációs eszközök beszerzése
- Az új termelőeszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése

4. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
- A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése
- A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
- Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés
A fenti költségek maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként.

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges!

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás formája: 
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). 
A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható nettó költség 50%-a az alábbi regionális támogatási térkép figyelembe vételével:

Az igényelhető támogatás összege:


- minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft

Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás).

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető.

V. A PÁLYÁZTOK BENYÚJTÁSA, MEGKEZDÉSE, BEFEJEZÉSE


A pályázatok benyújtása várhatóan 2015. október 13-tól lehetséges.

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdhető.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül (a kettő közül a korábbi időpont az irányadó).

Részletes ügyféltájékoztató letöltése

Díjmentes előminősítés

Töltse ki előminősítő táblázatunkat, majd küldje vissza részünkre e-mailen, hogy megnézhessük, milyen eséllyel tud indulni cége a pályázatokon.

Előminősítő táblázat letöltése >>>


Pályázat számláló:

Nyertes pályázatok száma:       1.572 db sikeres pályázat
Sikerességi arány:                   99 % felett
Összes  elnyert támogatás:       53,92 Mrd Ft
 
(2017.12.28-i állapot)